Feet Fleet I | 66" x 66" | Acrylic on Canvas | 2010


Feet Fleet II | 60" x 60" | Acrylic on Canvas | 2010


Iron Garden | 66" x 66" | Acrylic on Canvas | 2010


Watchful Blaze | 60" x 60" | Acrylic on Canvas | 2010


Frozen Swallow | 60" x 60" | Acrylic on Canvas | 2010


Living Zero | 66" x 66" | Acrylic on Canvas | 2010